2020-01-22 11:14:16

"Reciklažno dvorište" - predavanja

U sklopu projekta “Građenje reciklažnog dvorišta“ Gračac koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda, provela se izobrazno informativna aktivnost o održivom gospodarenju otpadom. Radionica je bila namjenjena našim učenicima šestih razreda, kao i učenicima četvrtih razreda.

Na zanimljiv način skrenuta je pozornost na probleme u gospodarenju otpadom. Budući da Gračac dobiva reciklažno dvorište važno je najmlađe upoznati sa mogućnostima reciklažnog dvorišta kao i na mogućnosti koje odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada donosi građanima,a i cijeloj zajednici u kontekstu zaštite okoliša.  Kroz prezentaciju pod nazivom “Moj otpad je moja odgovornost”  učenici su upoznati sa vrstama otpada, oznakama ambalažnog otpada, kako sami mogu sudjelovati u recikliranju , u koju kantu trebaju odložiti koju vrstu otpada i na koji način zbrinuti taj isti otpad.

 

 


Osnovna škola Nikole Tesle Gračac