preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Tesle Gračac

Login
TRENUTNO VRIJEME

LIKOVNA KULTURA All

Kalendar
« Listopad 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

AKTIVNI NATJEČAJI

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE GRAČAC
KLASA: 103-01/15-01/01
URBROJ: 2198-1-28-02-15-1

 Gračac, 10. rujna  2015.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) v. d. ravnatelj Osnovne škole Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

tajnik-tajnica - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci,
stručni suradnik – pedagog/ica - 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci,
učitelj/ica razredne nastave  – 2 izvršitelja/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci,
učitelj/ica geografije – 1- izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci.

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.126/12. i 94/13.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Osim navedenih uvjeta kandidati:

- moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

- ne smiju imati više od  jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu,  životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Osnovna škola Nikole Tesle, Gračac, Školska 12, 23440 Gračac, s naznakom: » Za natječaj «.

Natječaj vrijedi od 10.09.2015. do 18.09.2015. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru. 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Nikole Tesle Gračac

 

 v. d. Ravnatelja

                                                                                                                                                                    Ružica Tulumović.

 


Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12. ) Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za  radno mjesto:

Kuhar (m/ž) – određeno (zamjena), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.).

 

Posebni uvjeti: SSS (zanimanje kuhar/ica)

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

životopis
domovnicu (preslik )
javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme  (svjedodžba – SSS, kuhar/ica),
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok prijave na natječaj je 8 dana od  dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Natječaj vrijedi od 10.09.2015. do 18.09.2015. godine.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Nikole Tesle Gračac, Školska 12,  23440 Gračac.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru. 

KLASA: 112-03/15-01/20

UR.BROJ: 2198-1-28-02-15-1

U Gračacu,10. rujna 2015.g.                                                  

                                                                                         v.d. Ravnatelj škole:

                                                                                             Ružica Tulumović

 

Objavljeno:

Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 10.09.2015.
Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 10.09.2015.

 

 

 


 

Prošli natječaji
Prošli natječaji
Zvonimir Dijak / datum: 10. 9. 2015. 19:39

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju