preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Tesle Gračac

Login
TRENUTNO VRIJEME

LIKOVNA KULTURA All

Kalendar
« Kolovoz 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

NATJEČAJI

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12. ) Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta :

Učitelj glazbene kulture (m/ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 nastavnih sati tjedno)  – 1 izvršitelj

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. ).

Rok prijave na natječaj je 8 dana od  dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

životopis

domovnicu (preslik )

javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Nikole Tesle Gračac, Školska 12,  23440 Gračac.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru.

 

KLASA: 112-02/15-01/19

UR.BROJ: 2198-1-28-02-15-2

U Gračacu, 23. travnja 2015.g.                                                 

    Ravnatelj škole:

                                                                                             Ružica Tulumović

Objavljeno:

Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 23.4.2015.

Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 23.4.2015.

 


Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12. ) Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta :

1.    Učitelj matematike (m/ž) – neodređeno, puno radno vrijeme (20 nastavnih sati tjedno)  – 1 izvršitelj

2.    Učitelj matematike (m/ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 nastavnih sati tjedno )  – 1 izvršitelj

3.    Učitelj glazbene kulture (m/ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 nastavnih sati tjedno)  – 1 izvršitelj

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiPravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. ).

Rok prijave na natječaj je 8 dana od  dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

1.     životopis

2.     domovnicu (preslik )

3.     javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)

4.     uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Nikole Tesle Gračac, Školska 12,  23440 Gračac.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru.

 

KLASA: 112-02/15-01/07

UR.BROJ: 2198-1-28-02-15-1

U Gračacu, 26. veljače 2015.g.                                                  

                                                                                            Ravnatelj škole:

                                                                                             Ružica Tulumović

Objavljeno:

1.     Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 22.9.2014.

2.     Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 22.9.2014.

 


Na temelju čl.127. i čl. 165. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.) i čl. 81. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Nikole Tesle Gračac raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Uvjeti: Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja/icu, ili  stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) :

·       životopis,

·       domovnicu,

·       diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

·       dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda ili elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

·       dokaz o položenom stručnom ispitu, ili da je osoba oslobođena obveze polaganja,

·       uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema čl. 106. St. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5)godina.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 )dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:  Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, Školska 12, 23 440 Gračac s naznakom  Za natječaj za izbor ravnatelja/ice- ne otvarati“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave

 

Natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ dana 30. studenog 2014.

 


 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12. ) Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za  radno mjesto:

1.     Kuhar (m/ž) – određeno (zamjena), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.).

 

Posebni uvjeti: SSS (zanimanje kuhar/ica)

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu (preslik )
  3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme  (svjedodžba – SSS, kuhar/ica),
  4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok prijave na natječaj je 8 dana od  dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Nikole Tesle Gračac, Školska 12,  23440 Gračac.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru. 

KLASA: 112-03/14-01/28

URBROJ: 2198-1-28-02-14-1

U Gračacu, 20. listopada 2014.g.                                                  

                                                                                            Ravnatelj škole:

                                                                                             Ružica Tulumović

 

Objavljeno:

  1. Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 20.10.2014.
  2. Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 20.10.2014.

 


 

 

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12. ) Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta :

1.      Učitelj matematike (m/ž) – neodređeno, puno radno vrijeme (20 nastavnih sati tjedno)  – 1 izvršitelj

2.      Učitelj matematike (m/ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 nastavnih sati tjedno )  – 1 izvršitelj

3.      Učitelj glazbene kulture (m/ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 nastavnih sati tjedno)  – 1 izvršitelj

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiPravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. ).

Rok prijave na natječaj je 8 dana od  dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

1.       životopis

2.       domovnicu (preslik )

3.       javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme                                          (preslik)

4.       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Nikole Tesle Gračac, Školska 12,  23440 Gračac.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru.

 

KLASA: 112-02/14-01/04

UR.BROJ: 2198-1-28-02-14-1

U Gračacu, 22. rujna 2014.g.                                                  

                                                                                            Ravnatelj škole:

                                                                                             Ružica Tulumović

Objavljeno:

1.       Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 22.9.2014.

2.       Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 22.9.2014.


 

preskoči na navigaciju